• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2016 - Design by Finpari Code - Custom text here


 
 12 ก.ย. 59 เวลา 1500-1700 พ.อ.ศักดิ์ศิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิ.ย.59  
 9 ก.ย. 59 เวลา0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ณ จ.อยุธยา  
 8 ก.ย. 59 เวลา 1300-1600 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะเข้าชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารไทย-สรอ. ปี59 (Crimson Viper 2016) ณ ศม. ค่าย อดิศรย อ.เมือง จ.สระบุรี  
 7 ก.ย. 59 เวลา0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมกิจกรรม "กำลังพล ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ผู้นำสนับสนุน" ในโครงการรณรงค์ และป้องกันการติดการพนันของกำลังพล ด้วยการสร้างรายได้และอาชีพเสริมช่างตัดผม ด้วยความอนุเคราะห์ครูผู้สอน จาก บ.ชลาชล ณ สวพ.ทบ.  
 24 ส.ค.59 เวลา 0830-1600 พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีพิธีสวนสนามยานยนต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักวิจัยกองทัพบก ที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัต  
 22 ส.ค.59 เวลา 0830 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2559 โดยมี พล.อ.อดุมเดช สีตบุตร รมช.กห. เป็นประธาน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม  
 19 ส.ค.59 เวลา 0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 114 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
 18 ส.ค.59 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ร่วมงานนิทรรศการ "นาวีวิจัย 2016" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  
 12 ส.ค.59 เวลา 0900-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมนายทหารสัญญาบัตร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  
 11 ส.ค.59 เวลา 1000 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
 10 ส.ค.59 เวลา0900-1200 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) หัวหน้าคณะนำกำลัง สวพ.ทบ. บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.59 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย  
 8 ส.ค.59 เวลา 1300-1500 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 8 ส.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"  
 4 ส.ค.59 เวลา0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมงานสถาปนา 4 หน่วยงาน ได้แก่ กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. ครบรอบปีที่ 64  
 3 ส.ค.59 เวลา 1030 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ 40 โดยมี ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ ภริยา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดี  
 1 ส.ค.59 เวลา 1330 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะร่วมลงนามถวายพระพร  
 26 ก.ค.59 เวลา0930-1030 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
 25 ก.ค.59 เวลา1500-1730 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา  
 22 ก.ค. 59 เวลา 1400-1630 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รองผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย  
 7 ก.ค. 59 เวลา 1500-1700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะข้าราชการในสังกัดและครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมประเกียรติฯ"  
13 พ.ค.59 เวลา 0829 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
3 พ.ค.59 เวลา 1030 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล สวพ.ทบ.  
2 พ.ค. 2559 สวพ.ทบ. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  

Manpack transmitter jammer 3 system : NPB-312

หน่วยงาน : ศูนย์การทหารราบ

     นักประดิษฐ์ : ร.ต. สุวิเชษฐ์   วรรณไทย   ตำแหน่ง     อจ.อว.กศ.รร.ร.ศร.

     ที่อยู่  ๑๒๕ ม.๓ ต.เขาน้อย ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   ๗๗๑๖๐

     โทรศัพท์   ๐๓๒-๕๔๒๔๕๕ ต่อ ๕๔๑๕๙   โทรศัพท์มือถือ    ๐๘๕-๒๘๙๗-๖๗๘ 

     อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       เว็บไซด์

ผู้ประดิษฐ์เองเป็นครูฝึก-สอนวิชาระเบิดแสวงเครื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๔๐-ปัจจุบันและได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.(ตรวจที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุ/มาตรการป้องกัน/สรุปเป็นบทเรียนการสู้รบ)   จึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับป้องกันตนเองก่อน แล้วขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น  

Readmore...

f t g m

การทดสอบ/รับรองมาตรฐาน ผลงานวิจัยทางทหาร

  •  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
        (ติดสโมสรกองทัพบกวิภาวดี)

  •  ardothailand@gmail.com

  • (66) 2278-1837

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

Read more...

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร